SubjectPredicateObject
_:node1dcterm:conformsTo <http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258>
_:node1void:property geo:asWKT
_:node10sh:path _:node11
_:node10sh:targetNode <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/collectie/StatusNaamgeving>
_:node11sh:inversePath skos:member
_:node12sh:property _:node13
_:node13sh:path _:node14
_:node13sh:targetNode <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/collectie/StatusPand>
_:node14sh:inversePath skos:member
_:node15sh:property _:node16
_:node16sh:path _:node17
_:node16sh:targetNode <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/collectie/StatusNaamgeving>
_:node17sh:inversePath skos:member
_:node18sh:property _:node19
_:node19sh:path _:node20
_:node19sh:targetNode <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/collectie/StatusPlaats>
_:node2dcterm:conformsTo <http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992>
_:node2void:property <http://data.pdok.nl/def/pdok#asWKT-RD>
_:node20sh:inversePath skos:member
_:node21sh:property _:node22
_:node22sh:path _:node23
_:node22sh:targetNode <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/collectie/StatusPlaats>
_:node23sh:inversePath skos:member
_:node24sh:property _:node25
_:node25sh:path _:node26
_:node25sh:targetNode <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/collectie/StatusVerblijfsobject>
_:node26sh:inversePath skos:member
_:node27rdf:first <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag/Point>
_:node27rdf:rest _:node28
_:node28rdf:first <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag/Surface>
_:node28rdf:rest rdf:nil
_:node3asd:Service
_:node3sd:endpoint <https://data.pdok.nl/sparql>
_:node3sd:feature sd:DereferencesURIs
_:node3sd:resultFormat formats:SPARQL_Results_CSV
_:node3sd:resultFormat formats:SPARQL_Results_JSON
_:node3sd:resultFormat formats:SPARQL_Results_TSV
_:node3sd:resultFormat formats:SPARQL_Results_XML
_:node3sd:supportedLanguage sd:SPARQL11Query
_:node4sh:property _:node5
_:node5sh:path _:node6
_:node5sh:targetNode <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/collectie/StatusWoonplaats>
_:node6sh:inversePath skos:member
_:node7rdf:first <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag/Surface>
_:node7rdf:rest _:node8
_:node8rdf:first <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag/MultiSurface>
_:node8rdf:rest rdf:nil
_:node9sh:property _:node10
<http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?service=WFS> adcat:Distribution
<http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?service=WFS> rdfs:label "WFS: http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?service=WFS"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?service=WMS> adcat:Distribution
<http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?service=WMS> rdfs:label "WMS: http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?service=WMS"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl> avoid:Dataset
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl> rdfs:comment "De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl> rdfs:label "Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl> dcat:distribution <https://bag.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl> dcat:distribution <https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl> dcat:distribution <https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wmts/bag?VERSION=1.0.0&request=GetCapabilities>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl> dcat:distribution <https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wms?>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> bag:aanduidingCorrectie "0"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> bag:aanduidingInactief "false"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> bag:beginGeldigheid "0001-01-01T00:00:00.010+01:00"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> bag:bron <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/id/brondocument/0>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> bag:eindGeldigheid "2014-04-14T00:00:00.020+02:00"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> bag:geconstateerd "false"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> bag:inOnderzoek "false"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> void:inDataset <http://bag.basisregistraties.overheid.nl>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> abag:Voorkomen
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> aprov:Entity
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> asd:Graph
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> rdfs:label "Voorkomen Pand 0015100000043870 van 0001-01-01"@nl
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0015100000043870> prov:wasDerivedFrom <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/id/brondocument/0>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> bag:aanduidingCorrectie "0"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> bag:aanduidingInactief "false"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> bag:beginGeldigheid "0001-01-01T00:00:00.010+01:00"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> bag:bron <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/id/brondocument/BR00001498>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> bag:geconstateerd "true"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> bag:inOnderzoek "false"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> void:inDataset <http://bag.basisregistraties.overheid.nl>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> abag:Voorkomen
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> aprov:Entity
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> asd:Graph
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> rdfs:label "Voorkomen Pand 0018100000138823 van 0001-01-01"@nl
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0018100000138823> prov:wasDerivedFrom <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/id/brondocument/BR00001498>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> bag:aanduidingCorrectie "0"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> bag:aanduidingInactief "false"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> bag:beginGeldigheid "0001-01-01T00:00:00.010+01:00"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> bag:bron <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/id/brondocument/PVC%202016-00001%20BIG>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> bag:geconstateerd "false"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> bag:inOnderzoek "false"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> void:inDataset <http://bag.basisregistraties.overheid.nl>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> abag:Voorkomen
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> aprov:Entity
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> asd:Graph
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> rdfs:label "Voorkomen Pand 0025100000011070 van 0001-01-01"@nl
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011070> prov:wasDerivedFrom <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/id/brondocument/PVC%202016-00001%20BIG>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011072> bag:aanduidingCorrectie "0"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011072> bag:aanduidingInactief "false"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011072> bag:beginGeldigheid "0001-01-01T00:00:00.010+01:00"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>
<http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/doc/0001010100000001/pand/0025100000011072> bag:bron <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/bag/id/brondocument/PVC%202016-00001%20BIG>